.

Senin, 25 Desember 2017

Senin, 26 Juni 2017

PERISTIWA KARBALA DALAM PANDANGAN AHLUSSUNNAH WAL-JAMA’AH

Peristiwa Karbala Dalam Pandangan Ahlussunnah Wal Jama’ah

Oleh
Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat

URGENSI SANAD
 
Syaikhul Islam rahimahullah mengatakan dalam kitab Aqidah al-Wasithiyyah : “Ahlussunnah menahan lidah dari permasalahan atau pertikaian yang terjadi diantara para Sahabat Radhiyallahu ‘anhum. Dan mereka juga mengatakan: “Sesungguhnya riwayat-riwayat yang dibawakan dan sampai kepada kita tentang keburukan-keburukan para Sahabat Radhiyallahu ‘anhum (pertikaian atau peperangan) ada yang dusta dan ada juga yang ditambah, dikurangi dan dirubah dari aslinya (serta ada pula yang shahih-pen). Riwayat yang shahih. menyatakan, bahwa para Sahabat Radhiyallahu ‘anhum ini ma’dzûrûn (orang-orang yang diberi udzur). Baik dikatakan karena mereka itu para mujtahid yang melakukan ijtihad dengan benar ataupun juga para mujtahid yang ijtihadnya keliru.”[1]


Sabtu, 03 Agustus 2013

http://tanzil.net/#19:4

Tanzil - Quran Navigator

© 2007-2017 Tanzil Project

Tanzil adalah sebuah proyek Quran Internasional yang ditujukan untuk menyediakan proyek Al-Quran yang terverivikasi

DEVELOPER : Hamid Zarrabi-Zadeh

Selasa, 20 November 2012

Download Murottal Syeikh Misyari Rasyid

Syeihk Misyary Rasyid
Bagi penggemar mp3 murottal al-Qur’an al-Karim, nama Syaikh Misyari Rasyid al-Afasy tentu tak asing lagi. Suara merdu beliau ketika melantunkan ayat al-Qur’an membuat mp3 murottal beliau menjadi salah satu mp3 murottal yang paling banyak dicari.
Syaikh Misyari Rasyid al-‘Afasy, yang lahir pada hari Ahad, 11 Ramadhan 1396 H, merupakan imam dan khatib di Masjid Syaikh Jabir ibn al-‘Ali serta imam 10 malam terakhir Ramadhan di al-Masjid al-Kabir (Masjid Agung) Kuwait. Beliau belajar Qira’at Sepuluh dan Tafsir di Universitas Islam Madinah
Fakultas al-Qur’an al-Karim dan Kajian Keislaman. (sumber: http://ar.wikipedia.org/wiki/مشاري_العفاسي)